FarmLabo’s downerslide en leverfunctieslide komen naar Europa

FarmLabo is momenteel druk bezig met de verdere ontwikkeling van BoviLab. Binnenkort komen er in Europa twee nieuwe bloedanalyse slides beschikbaar: de leverfunctieslide en de downerslide. De transitieslide is al verkrijgbaar. De leverfunctieslide is in december leverbaar.

De transitieslide wordt gebruikt om de transitieperiode te monitoren. Wil je daarna meer onderzoek doen, dan kun je met de leverfunctieslide het functioneren van de lever beoordelen. De downerslide maakt het mogelijk om een betere diagnose en prognose te geven bij een downer koe, waardoor deze slides het bloed op dubbel zoveel parameters kunnen meten.

De transitieslide van BoviLab meet bloed op calcium, magnesium, fosfor, beta-hydroxyboterzuur (BHBZ), vrije vetzuren (NEFA’s) en ureum.

Op de leverfunctieslide wordt het bloed getest op de leverenzymen aspartaat aminotransferase (AST) en gamma-glutamyltransferase (GGT), albumine, totaal eiwit, glucose en totaal cholesterol. Een overschot aan leverenzymen wijst op leverschade, vaak veroorzaakt door leververvetting. Zelfs lichte leververvetting leidt al tot een verminderde melkproductie, weerstand en vruchtbaarheid. Ernstige leververvetting is onomkeerbaar en leidt tot sterfte.

De parameters van de downerslide geven veel informatie over de diagnose en prognose van een downer koe. Dit is een koe die niet meer zelfstandig kan staan. Deze slide meet bloed op calcium, magnesium, fosfor, vrije vetzuren (NEFA’s), Creatine kinase (CK) en AST. Verhoogde waarden van zowel CK als AST duiden op spierschade. De hoogte van vooral AST kan worden gebruikt om een prognose te stellen. Als CK laag is maar AST en NEFA’s verhoogd zijn, wijst dat eerder op leverproblemen/leververvetting dan op spierschade.

Blijf onze socials en website in de gaten houden om te weten wanneer de slides beschikbaar zijn!