Test bloed op BHBZ en NEFA’s in de eerste twee lactatieweken

Binnen twee weken na afkalven of in de laatste week voor afkalven zijn de beste momenten om bloed te testen op beta-hydroxyboterzuur (BHBZ) en vrije vetzuren (NEFA’s). Dat vertelt Julia Moorhouse, Head of Veterinary Services bij Map of Ag in een webinar over de transitieperiode.

De impact van NEFA’s en BHBZ

De meting van NEFA’s in het bloed wordt gebruikt om te onderzoeken of er sprake is van vetafbraak voor het afkalven. Dat is een belangrijke oorzaak van ketose en leververvetting. Koeien met verhoogde NEFA-waarden hebben aanzienlijk meer kans op postpartum aandoeningen, verminderde vruchtbaarheid en lagere melkproductie. Een vergelijkbaar risico wordt gezien bij koeien met verhoogde BHBZ-waarden, wat wijst op subklinische ketose. Beide aandoeningen hebben aantoonbare gevolgen voor de gezondheid en productiviteit van melkkoeien.

Met verhoogde NEFA-waarden gaat Moorhouse uit van >0.35 mmol voor het afkalven en >0.6 mmol na afkalven. Met verhoogde BHBZ-waarden gaat Moorhouse uit van >0.96 mmol.

Het beste meetmoment

Het optimale meetmoment voor zowel NEFA’s als BHBZ ligt binnen de eerste twee weken na afkalven. Het advies van Moorhouse benadrukt niet alleen het belang van het meten van deze waarden, maar ook het belang van regelmatige monitoring gedurende de transitieperiode. Door dit te doen, kunnen veehouders en dierenartsen tijdig ingrijpen en de gezondheid en productiviteit van de veestapel optimaliseren.

Monitoren met BoviLab

Voor dierenartsen en melkveehouders kan het monitoren van NEFA’s een drempel zijn als er geen duidelijke problemen zijn ten gevolge van te veel NEFA’s. Testen op BHBZ na het afkalven is makkelijker, sneller en goedkoper met een ketonenmeter. Met BoviLab behoort deze drempel tot de verleden tijd. BoviLab is het eerste bruikbare apparaat dat zowel NEFA’s als BHBZ tegelijkertijd kan meten.